Har du vært innom oss på Facebook?

Visste du at FDMAS Norge har en åpen Facebookside og en lukket gruppe hvor du kan møte andre, diskutere og finne støtte?

Vi ønsker å nå ut til rammede, deres familier, støttespillere og fagpersonell på flere kanaler. Det er per i dag nesten ingen som har hørt om vår sjeldne medisinske tilstand, heller ikke fastlegene. For oss er det viktig å spre informasjon om sykdommen og hvordan man best kan leve med en slik kronisk sykdom. Følg med på www.fdmas.no og på Facebook, der dukker det også opp stoff som er relevant. Se etter den oransje sebraen!

PS. Det er en sebra fordi det er det internasjonale symbolet for skjulte lidelser og den er oransje siden det er en bensykdom. DS.