Kontaktinformasjon

Foreningen drives utelukkende på frivillig basis. Ønsker du å komme i kontakt med oss, er det lettest via e-post.

Vi er også å finne på Facebook med en egen lukket gruppe og en offentlig Facebookside.

E-post: post@fdmas.no
Post- og besøksadresse: Møllerstadjordet 16, 2054 Mogreina

Organisasjonsnr: 916 546 750