Støtt oss med en gave

Foreningen er nystartet og mottar ingen driftsstøtte  fra offentlige myndigheter, så i tillegg til medlemskontingent er gaver et kjærkomment tilskudd til drift av foreningen. Vil du bidra med en gave, kan du enten overføre penger til vår bankkonto eller benytte Vipps.

Bankkonto: 1503.76.06488
Vipps: 15278